درب بازدید کناف با مکش دریچه آلومینیومی

توضیحات کلی

درب بازدید مخصوص سقف و دیوار کناف دارای دریچه ی آلومینیومی هوا

شرکت تپکو با امکان ایجاد دریچه مکش هوا( با انتخواب نوع دریچه درخواستی) توسط مشتریان عزیز بر روی درب بازدید کناف به صورت کاملا هم سطح حتی در سفارش های 2 یا 3 لنگه سعی کرده است تا علاوه بر رفع مشکل مکش هوا،برای آن دسته از عزیزانی که زیبایی در محیط یک دغدغه بزرگ تلقی میشود را مرتفع سازد.

به طور عمومی کلیه ادوات مکانیکی که زیر سقف کاذب ساختمان نصب می شود نیاز به درب بازدید و دسترسی جهت سرویس های دوره ای و یا تعمیرات دارند. لذا جهت دسترسی به این تجهیزات میتوان از درب بازدید کناف با دریچه مکش هوا جهت دسترسی به دستگاه های تهویه مانند فن کوئل ها و داکت اسپلیت بهره برد .

در صورتی که مکش هوای برگشت این دستگاه ها توسط کانال برگشت باشد دریچه بازدید نیازی به دریچه مکش هوا ندارد اما اگر مکش هوای برگشت از زیر دستگاه باشد درب بازدید کناف نیاز به دریچه مکش هوا دارد .

از مدل قفل و لولا در مواقعی که فاصله سقف تا دستگاه به اندازه کافی نباشد و جدا کردن درب بازدید وزنی امکان پذیر نباشد استفاده می شود.

جهت نصب این دریچه روی دیوار های کاذب با مصالح خشک (کناف و …)نیز باید حتما دقت شود که دور تادور باز شوی دریچه بازدید از پروفیل های مخصوص سقف کاذب جهت استحکام و اتصال مطمئن دریچه بازدید به دیوار استفاده گردد.

یکــی از دلایــل محبوبیــت درب هــای بازدیــد ســقف کنــاف، زیبایــی و یکنواختــی ایجــاد شــده توســط ایــن درب بازدیــد در ســقف هــای کنــاف در مقایســه بــا درب هــا و دریچــه هــای ســنتی آهنــی و آلومینیومــی بازدیــد و دسترســی (معــروف بــه زیــر فــن کوئــل) مــی باشــد. ایــن مجموعــه بــا اتــکا بــر دانــش تولیــد و مهندســی جایگزینــی مناســب را جهــت دریچــه هــای دسترســی ســنتی بــه ایــن صنعــت معرفــی مــی نمایــد. درب هــای بازدیــد مخصــوص ســقف کنــاف دارای دریچــه آلومینیومــی جهــت دســتگاه هــای مختلــف تهویــه مطبــوع کــه نیــاز بــه مکــش هــوا از زیــر دســتگاه دارنــد (کانــال برگشــت در طراحــی موجــود نباشــد) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. ایــن دریچــه دارای قابلیــت نصــب انــواع دریچــه هــای آلومینیومــی را دارا مــی باشــد. نکتــه حائــز اهمیــت، قابلیــت نصــب دریچــه هــای آلومینیومــی بــدون قــاب و کاف دور دریچــه مــی باشــد کــه زیبایــی و یکپارچگــی مدرنــی را بــه محصــول مــی افزایــد.

اطلاعات فنی

ابعاد دریچه ها و درب بازدید های کناف در سایز های استاندارد 20*20 30* 30 40*40 50*50 60*60 تولید می شوند و در صورت نیاز در سایز های سفارشی نیز هم به صورت وزنی و هم با قفل و لولاء و جهت تولید دریچه های زیر فن کوئل با مکش دریچه آلومینیومی قابل تولید می باشد.

معمولا درابعاد بالای 100 سانتیمتر و به طور کلی مواردی که وزن دریچه بازدید کناف زیاد باشد این دریچه ها به صورت وزنی تولید می شوند چرا که قفل مخفی تحمل بار سنگین را نداشته و فشار بیش از حد موجب خرابی قفل و در نهایت طول عمر کوتاه تر درب های بازدید کناف نصب شده روی سقف می گردد.

در سایز های بزرگ نیز دریچه ها به صورت 2یا3 لنگه تولید میشوند تا آلومینیوم های میانی به علت سنگینی بسیار زیاد دچار کمانش و یا تاب گرفتگی نشوند.

درب ها و دریچه های بازدید کناف دارای پنل های متنوع بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و کاربری هر پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند

پنل MR: این پنل به رنگ سبز است که ضد رطوبت بوده.

پنل FR: تقریبا به رنگ صورتی بوده و ضد حریق می باشد.

پنل RG: به رنگ خاکستری می باشد که نه ضد حریق می باشد و نه ضد رطوبت وسبک ترین نوع پنل است.

پنلFM: به رنگ سبز بوده که هم ضد حریق است و هم ضد رطوبت و سنگین ترین نوع پنل است.

 

خصوصیات و مزایا

از مزایای درب ها و دریچه بازدید کناف میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نصب سریع و آسان

انعطاف پذیری بالا

صرفه جویی در فضا، طراحی زیبا و متناسب با محیط به دلیل عدم محدودیت در اجرای کاشی،MDF وکاغذ دیواری که موجب ایجاد شکل منطبق با محیط پیرامون خود شده و در سقف و دیوار پنهان می شود.

دارای کارابین و کابل نگه دارنده برای جلو گیری از سقوط درب دریچه به پایین شده و ایمنی شخص بازدید کننده.

امکان جدا سازی کامل درب از فریم.

امکان ایجاد دریچه به منظور هدایت هوای رفت و برگشت بر روی دریچه بازدید کناف به صورت کاملا هم سطح.

خصوصیات و مزایا
-نصب آسان وسریع، صرفه جویی در فضا و طراحی زیبا
– قابلیت تولید جهت زیر فن کوئل (دارای گریل) و افزایش تعداد درب بازشو
– انعطاف و قابلیت نصب بر روی کلیه سقف و دیوارها با هر نوع مصالح موجود (سقف های کاذب)
– جدا شدن درب از فریم

ویژگی های خاص دریچه بازدید:
– ظاهری پنهان در سقف
– قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراق خود.
-قابلیت نصب کاشی ، کاغذ دیواری ،MDF ،و هرنوع پوشش دیگر بر روی این دریچه
– دارای قفل مخفی فشاری
– دارای سیم بکسل حهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین
– تولید در ابعاد سفارشی

دیدگاه ها

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *